ШИРОКА ПОНУДА НА ОПРЕМА И МАТЕРИЈАЛИ ЗА ГРЕЕЊЕ И КЛИМАТИЗАЦИЈА, ОД РЕНОМИРАНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

1.  ТОПЛИНСКИ ПУМПИ ( Mitsubishi Electric, Vaillant, MDV by Midea, Vivax )
-    ВОЗДУХ-ВОДА ( Сплит или моноблок )
-    ВОДА-ВОДА

 2. ИНВЕРТЕР КЛИМА УРЕДИ ( Mitsubishi Electric, Vaillant, MDV by Midea, Vivax)
- МУЛТИСПЛИТ КЛИМА УРЕДИ
- СТАНДАРДНИ ИНВЕРТЕР СПЛИТ УРЕД

3.  ВЕНТИЛОКОНВЕКТОРИ И РАДИЈАТОРИ  
•    ВЕНТИЛКОНВЕКТОРИ ( SABIANA )
-    ПАРАПЕТНИ (Carisma CRC, CFR)
-    ВИСОКОЗИДНИ ( Carisma Fly)
-    КАСЕТНИ
-    КАНАЛСКИ
-    ПОДНИ-ЛИНИСКИ
•   РАДИЈАТОРИ (Krafter, Global, Vaillant)
-    ПАНЕЛНИ
-   АЛУМИНИУСКИ

4.    БОЈЛЕРИ И ОПРЕМА  (Eldom, Tessy)

5.    ЕЛЕКТРИЧНИ ГРЕАЛКИ И КАЛОРИФЕРИ ( Vaillant)

6.    КОТЛИ (Centrometal, Vaillant )
•    ЕЛЕКТРИЧНИ КОТЛИ
•    КОТЛИ НА ДРВА
•    КОТЛИ НА ПЕЛЕТИ
•    КОТЛИ НА ПИРОЛИЗА
•    КОТЛИ НА ТЕЧНО ГОРИВО
•    КОТЛИ НА ГАС

7.    ТЕРМОСТАТИ И КОНТРОЛОРИ ( Salus,  Beca )
 •   БЕЖИЧНИ ТАЈМЕРИ / ТЕРМОСТАТИ
•    ЖИЧНИ ТАЈМЕРИ/ ТЕРМОСТАТИ

КАТАЛОЗИ И ПОЈАСНУВАЊА ЗА ОПРЕМАТА
ЛИНКОВИ:

https://www.mitsubishielectric.com/bu/air-conditioning-systems/index.html#products

https://www.vaillant.hr/krajnji-korisnici/proizvodi/grupa-proizvoda/dizalice-topline/ 

https://www.vivax.com/en/cool.aspx

https://mdv.hu/products 

https://www.salus-controls.eu/


8. МОНТАЖА И СЕРВИС НА ОПРЕМА ЗА КЛИМАТИЗАЦИЈА

 

15-20% ПОВРАТ НА СРЕДСТВА ОД ИНВЕСТИЦИЈАТА ЗА ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА преку КРЕДИТИРАЊЕ ОДОБРЕНО ОД ЕВРОПСКА БАНКА ЗА ПРОГРАМAТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗЕЛЕНАТА ЕКОНОМИЈа

https://ebrdgeff.com/macedonia/mk/ 

Програмaта за Финансирање на Зелената Економија (GEFF) на Европската Банка за Обнова и Развој, во Западен Балкан обезбедува финансии за секторот за домување како и за бизниси кои обезбедуваат енергетска ефикасност и енергетски обновливи производи и услуги за домаќинствата.

Инвестирајќи во зелената економија, користа ја имате Вие, економијата и животната средина.

Дел од бенефитите за домаќинствата:

  • Намалена потрошувачка на енергија преку вградување на енергетски ефикасни технологии со високи перформанси
  • Зголемен семеен буџет преку намалени  трошоци
  • Подобра сигурност на опремата
  • Поудобни домови
  • Зголемена вредност на недвижнини
  • Зачувување на скапоцените природни ресурси
  • Намалување на загадувањето
  • Поздрава околина

 

Copyright © 2024 Toplinski Pumpi. All Rights Reserved. 2018 Web Design & Develop by Elco.